Primăria Municipiului Tulcea demarează începând din 06 ianuarie 2020 procedura de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum si a vehiculelor fara stapan si a celor abandonate, pe domeniul public si privat al municipiului

   Potrivit procedurii, activitățile de ridicare, transport și depozitare sunt făcute doar de personalul cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni din cadrul Directiei Intretinere și Administrare Patrimoniu numai în baza dispoziției de ridicare întocmite de polițiștii rutieri (din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea –Biroul Rutier sau I.P.J.Tulcea- Serviciul Rutier) sau a polițiștilor locali din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală a municipiului Tulcea –Compartiment Circulație pe Drumurile publice, în prezenţa agenţilor constatatori.

     Activitatea de eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate de pe partea carosabilă este efectuată de către personalul specializat cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni din cadrul Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu.

   Personalul Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicari Vehicule Stationate Neregulamentar care efectuează operațiunea de ridicare este însoțit obligatoriu pe toată perioada desfășurării acesteia de agentul constatator din cadrul Direcției de Poliție Locală sau al Biroului Rutier , după caz.

   Dispoziția de ridicare se încheie în trei exemplare, dintre care primul rămâne la agentul constatator, iar celelate două la personalul Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicari Vehicule Stationate Neregulamentar.
   La eliberarea vehiculului reprezentanții Direcției Intretinere și Administrare Patrimoniu-compartiment Ridicari Vehicule Stationate Neregulamentar predau cel de-al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

   Astfel, vehiculele/remorcile/rulotele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local sunt ridicate, transportate și depozitate în spațiul special amenajat din str. Prelungirea Taberei nr.7 (la sediul Serviciului de Transport Public Local Tulcea).

    Tarifele pentru ridicarea,transportul,stationarea vehiculelor staționate neregulamentar sunt următoarele:

TARIF VEHICULE BLOCATE SI ELIBERATE PE LOC(inainte de ridicare pe rampa)

100 LEI

TARIF VEHICULE ELIBERATE DUPA URCAREA PE RAMPA SAU IN TIMPUL URCARII PE RAMPA

200 LEI

TARIF VEHICULE RIDICATE PE RAMPA SI TRANSPORTATE LA DEPOZIT

300 LEI

TARIF DEPOZITARE VEHICULE 100 LEI pentru prima zi de depozitare si 50 LEI pentru fiecare zi de depozitare dupa prima zi

  În funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării vehiculului staționat neregulamentar, se percepe un tarif pe fiecare zi de depozitare. Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora intrarii vehicului in spațiul destinat depozitării.

      Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu va proceda la restituirea vehiculelor, după achitarea tuturor costurilor privind ridicarea, transportul și depozitarea acestora precum și la eliberarea documentului justificativ.

    Eliberarea bunului ridicat şi depozitat va fi făcută numai proprietarului, deţinătorului, utilizatorului sau posesorului, după caz, pe baza cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare, respectiv a documentului de identitate şi a permisului de conducere al utilizatorului.

    Încasarea costurilor privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor va fi făcută de către personalul anume desemnat de către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea care utilizează autoutilitara pentru practicarea activității. 

     Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se demonstrează cu chitanță fiscală.

     Amenzile pentru staționarea neregulamentară se aplică în conformitate cu OUG nr. 195/2002.

     Proprietarii vehiculelor ridicate pot obține informații la numărul de telefon 0240.514973 - dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală si 0747.022079- Depozit Ridicari Vehicule.

      Facem precizarea că eliberarea vehiculelor depozitate în spațiul special amenajat din str. Prelungirea Taberei,nr.7 se poate face continuu,24 din 24 ore,7 zile pe saptamana în baza chitanței fiscale care atestă plata tarifului aferent.

    La eliberarea vehiculului din spațiul de depozitare, personalul Direcția

Întreținere și Administrare Patrimoniu va încheia un Proces-verbal de eliberare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.1.2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

  Eliberarea vehiculului se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal al

acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original/oricărui alt act din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, permisului de conducere și a unui act de identitate al proprietarului/deținătorului legal.

Regulamentul privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor poate fi consultat accesând link-ul de mai jos.

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea