DATE CONTACT : e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                   Telefon : 0240. 516250

Principalele activități derulate în cadrul Biroului Juridic, Executări Silite, Licitații, Documente Consiliul Local sunt următoarele:

1. Elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind închirierea, concesionarea, vânzarea (cu acordul proprietarului) bunurilor din domeniul privat al Municipiului, libere de contract;

2. Întocmește și elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind acceptarea donației, darea în folosință gratuită sau în administrare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului;

3. Elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind închirierea, concesionarea, darea în folosință gratuită sau în administrare a bunurilor din domeniul public al Municipiului;

4. Elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind inventarierea bunurilor, schimburile de imobile atât în domeniul public cât și în domeniul privat al Municipiului dar și cele privind transmiterea fără plată a unor bunuri din patrimoniul Municipiului, în temeiul unor prevederi legale;

5. Elaborează, în colaborare cu structura direct implicată, documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind Regulamentele care servesc organizării și funcționării unor bunuri din patrimoniul Municipiului, aflate în administrarea Direcției de Întreţinere și Administrare Patrimoniu, tarife, protocoale;

6. Întocmește și elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea ce vizează trecerea din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al Municipiului și invers a unor bunuri din patrimoniul Municipiului;

7. Întocmește și elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind trecerea din patrimoniul statului sau al Consiliului Județean Tulcea în patrimoniul Municipiului Tulcea și invers a unor bunuri;

8. Întocmește documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind transmiterea în proprietate a unor bunuri;

9. Întocmește și elaborează documentațiile ce însoțesc, conform legii, Proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind modificări sau revocări de HCL, stabilirea unor comisii, asocieri care vizează patrimoniul Municipiului Tulcea;

10.Întocmește documentația pentru licitații/negociere directă privind închirierea/concesionarea/vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului, în colaborare cu structura de resort;

11. Eliberează Legitimații Card pentru parcare gratuită persoanelor cu handicap;

12. Susține documentațiile elaborate de biroul juridic, supuse dezbaterii și aprobării, în comisiile de specialitate (la solicitarea Directorului Direcției de Întreţinere și Administrare Patrimoniu Tulcea);

13. Participă la ședințele Consiliului Local Tulcea;

14. Asigură asistență juridică și reprezentarea în instanță a intereselor Direcției în procesele ce privesc actele încheiate, semnate de instituție;

15. Vizează pentru legalitate, conform deciziei interne, documentele emise de instituție în ceea ce privește legalitatea lor;

16. Asigură asistență de specialitate tuturor birourilor și compartimentelor Direcției;

17. Examinează și transmite birourilor din cadrul Direcției Întreţinere și Administrare Patrimoniu actele normative spre cunoaștere și aplicare;

18. Asigură participarea la concilierea și încercarea de soluționare pe cale amiabilă a problemelor litigioase și de contencios;

19. Asigură inițierea demersurilor legale în vederea recuperării veniturilor nefiscale neplătite in termen și totodata participarea printr-un reprezentant al biroului la operațiunea de evacuare;

20. Urmărește încasarea veniturilor nefiscale în termenul de prescripție și stabilește măsuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de executare și încasare;

21. Întocmește și verifică documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili și dacă le găsește întemeiate solicită declanșarea procedurii de insolvență sau insolvabilitate în conformitate cu prevederile legale, împreună cu Serviciul Impozite și Taxe Locale Tulcea;

22. În baza deciziilor interne participă la lucrările comisiilor ce au drept scop elaborarea de lucrări complexe pentru bunul mers al Direcției;

23. Participa la elaborarea Planului anual de achiziții publice;

24. Lunar, prin persoană împuternicită sau prin șeful biroului va ține evidența hotărârilor Consiliului Local având ca obiect inventarieri și va actualiza inventarul domeniului public și privat conform Ordonanţei de urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea