Este biroul care gestionează, locuinţele sociale, locuinţele ANL, aflate în proprietatea Consiliului Local al municipiului Tulcea şi în administrarea Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.

Biroul Închirieri, Vânzari, Rate locuinţe, Fond Locativ asigură coordonarea administrării şi gestionării fondului imobiliar aflat în proprietatea Consiliului Local al municipiului Tulcea sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare.

   -întocmeşte contractele de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţele ANL aflate în administrare pe baza repartiţiilor date de Comisia socială de repartizare a locuinţelor numită prin Hotărâre de Consiliu Local sau a legislaţiei în vigoare

   -urmăreşte modul de îndeplinire, de către chiriaşi , a obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere

   -participă, prin reprezentanţi, la punerea în aplicare a sentinţelor şi dispoziţiilor de evacuare

   -verifică în teren sesizările , adresele primite de la cetăţeni, ce fac obiectul său de activitate şi fomulează răspunsurile în termenul prevăzut de lege

   -stabileşte cuantumul chiriilor pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi actualizarea cuantumului acestora ori de câte ori survin modificări legislative

   -stabileşte preţurile de vânzare pentru locunţele ANL şi întocmeşte promisiunule bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale pentru aceste locuinţe

   -ţine evidenţa cererilor şi a dosarelor înregistrate în vederea atribuirii unei locuinţe

   -organizează controlul asupra modului în care chiriaşii asigură folosinţa bunului primit în locaţiune şi legalitatea deţinerii acestuia

   -oferă informaţii utile în programul de lucru cu publicul cu cetăţenii pentru asigurarea unui serviciu de calitate

 

Contact : E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; nr. de telefon: 0240.516.250 interior 113 (Sef birou) sau 106

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea